Upcoming Events

 • URA YAKCHOE, Ura Lhakhang, Bumthang, 30th April-4th May
 • NIMALUNG TSHECHU, Nimalung Dratshang,chummy, Bumthang, 24th-26th June
 • KURJEY TSHECHU, Kurjey Lhakhang,Choekhor,Bumthang, 6th June
 • TOUR OF THE DRAGON (BICYCLE RACE), Bumthang to Thimphu, 5th September
 • THIMPHU DRUBCHEN, Tashi choedzong,Thimphu, 18th -22nd September
 • WANGDUE TSHECHU, Tencholing Army Ground, Wangduephodrang, 21st -23rd September
 • TAMSHING PHALA CHHOEPA, Tamshing Lhakhang, Chhoekhor, Bumthang, 22nd -24th September
 • THIMPHU TSHECHU, Tashi chhodzong,Thimphu, 23rd -25th September
 • PEMAGATSHEL TSHECHU, Pemagatshel Dzong,Pemagatshel, 20th – 23rd October
 • CHHUKHA TSHECHU, Chhukha Dzong,Chhukha, 21st -23rd October
 • THANGBI MANI, Thangbi Lhakhang,Choekor,Bumthang, 27th – 29th October
 • JAMBAY LHAKHANG DRUP, Jambay Lhakhang,Chorkhor,Bumthang, 27th -31st October
 • PRAKHAR DUCHHOED, Prakar Lhakhang,Chummi,Bumthang, 28th -30th October
 • BLACK NECKED CRANE FESTIVAL, Gangtey Gonpa,Phobjikha,Wangduephodrang, 11th November
 • MONGER TSHECHU, Monger Dzong,Monger, 18th -21st November
 • TRASHIGANG TSHECHU, Trashigang Dzong,Trashigang, 19th -22nd November
 • NALAKHAR TSHECHU, Ngaa Lhakhang,choekhor,Bumthang, 25th -27th November
 • DRUK WANGYEL TSHECHU, Dochula,Thimphu, 13th December
 • TRONGSA TSHECHU, Trongsa Dzong,Trongsa, 20th -22nd December
 • LHUENTSE TSHECHU, Lhuentse Dzong,Lhuentse, 20th -22nd December
Details

Photo Gallery

Ranjung Guest House

Ranjung Guest House

Tel : +975-2-323322

FAX : +975-2-323322